Klub Saša

SPOŠTUJ ZNANJE - izpostavi izjemni študijski dosežek!

Klub podjetnikov SAŠA regije združuje ljudi podjetnega duha, ki se zavedamo, da je znanje eden od temeljev razvoja, zato iščemo nadpovprečne mlade posameznike iz SAŠA regije, katerih diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo je bilo poplačano z visoko oceno ali celo nagrado.

Če si ta ti ali poznaš koga, katerega znanje naj prepozna in ceni tudi SAŠA regija, ga prijavi TUKAJ.

Med predlaganimi bomo izbrali nekaj izjemnih posameznikov, ki se bodo predstavili na letnem dogodku Spoštuj znanje, ki bo 28. marca 2020 v Vili Bianci v Velenju.

Preberi več

Razpis za inovativnost malih in srednjih podjetij

Vprašanje "posvetiti se inovativnosti in tvegati?" je danes skorajda enako, kot da bi se vprašali če se še obrestuje obstati na trgu.

Inovacija je nov ali bistveno izboljšan postopek, izdelek ali storitev na trgu, ki uporabnikom rešuje določen problem.

Za nova podjetja na trgu je hitrost navdušujoča, za obstoječa pa zaskrbljujoča, ker se nikoli ne ve, od kod in s čim prihaja naslednji konkurent. Nova podjetja ne prihajajo zgolj v obliki cenejših in bolj kakovostnih izdelkov, temveč vse pogosteje v obliki novih, prebojnih poslovnih modelov, ki popolnoma spremenijo razmere na trgu. Pri preboju je pomemben predvsem razdelan poslovni model. Bolj kot izdelek, je pomembno, da raziskujete trg. (Maurya, 2011)

Preberi več

Eko inovacije

Januarsko temo bomo namenili EKO inovacijam, inovacijam, ki so zaznamovala zadnja leta v večini slovenskih podjetij. Za tiste, ki se s tem izrazom še niste srečali, ga bomo pojasnili v nadaljevanju.

Eko inovacije so poslovni modeli, tehnologije in postopki, ki se nanašajo na vsak nov ali pomembno izboljšan izdelek, proces, organizacijsko spremembo ali marketinško rešitev, ki zmanjša uporabo naravnih virov (materiali, energija, voda in zemlja) ter izločanje nevarnih snovi skozi celoten življenjski cikel (Hojnik in Ruzzier, 2017). V podjetjih te inovacije spadajo pod okoljski management. Pri okoljskem managementu gre za upravljanje z okoljem oziroma za načine, kako okoljske vidike vgrajevati v poslovne odločitve podjetij in s tem zmanjšati obremenjenost okolja, skladno z načeli trajnostnega razvoja. Okoljski management bi danes moral biti vključen med strateške odločitve podjetja (Uradni slovenski turistični informacijski portal v Jagarinec, 2014).

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje nastopov na mednarodnih sejmih

Ker je mesec december čas zaključnih dogodkov, bomo tudi pri Klubu podjetnikov naredili temo povezano z dogodki. Tokrat bi želeli poudariti pomembnost nastopa na mednarodnih sejmih za podjetja.

Sejem je pomembno trženjsko orodje podjetja, o katerem naj bi se začelo razmišljati že ob razvoju produkta ali storitve. Omogoča stik s celotno panogo ter interaktivno izkušnjo novih izdelkov.

Preberi več

4 koraki kako do izboljšav poslovnih procesov

Če se kateri od naslednjih treh vzrokov za prenovo procesov pojavlja pri vas, potem vabljeni k nadaljnjem branju o korakih, s katerimi lahko pridete do izboljšav poslovnih procesov.

Manganelli in Klein (1996) navajata tri najpogostejše vzroke za prenovo procesov:

  • Zaskrbljenost poslovodstva zaradi upadanja zaslužka ali tržnega deleža,
  • strah pred agresivno konkurenco ali spreminjanjem trga,
  • ambicioznost poslovodstva, želja po povečanju tržnega deleža, širitve na nove trge.

Preberi več

Javni razpis Agencije Spirit

Agencija Spirit je razpisala javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018, katerega namen je izboljšati konkurenčnost podjetij in spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0. Rok prijav je 7.12.2017.

Vse se začne in konča s kupcem. Če ga ne bomo zadovoljili mi, ga bo nekdo drug (Gošnik, 2010).

Edini, ki sodi kaj je prava vrednost produkta ali storitve, je kupec. Vrednost je kupec vedno pripravljen plačati. Vse drugo je za nas strošek, za kupca pa ničvredno. Zato moramo zagotavljati kakovosten izdelek ali storitev takrat, ko kupec želi, v želenih količinah ter v vrednostih, ki jih je pripravljen plačati (Gošnik, 2010).

Preberi več